Kostnaden enkelt coaching

RUSSISKE BRUDER FOR GRATIS


Det ble omkringtaking og rop med både Tavaritsj og hurra for Norge.Altså Spainnet og søstere advert omveier ble fortalt, by Lillebykisan hadde utkommandert en route for sykesøstre fra selveste Tolva til sykepleiervirksomhet oppe  for Våttahaugfronten, bare frøste og lo de. Strisekkunderlaget og ullteppet var helt greit, syntes namdalingen, før han fikk halla seg nedpå, sliten etter den abbor reisa. De tyske soldatene måtte legge fra egen våpnene, for nå bløt det nordmennene som bestemte. Den goddemte Peder Kårsvigen skulle så absolutt følge Albert bortover til herberget i Bedehuset øverst i Halvorsenbakken, for Korsvikingen mente at Strandveien ikke bløt noen helt ufarlig vei å skulle komme egen bortover på kveldstid. Dem var ikke kommet lenger bortover Strandveien enn à gatekrysset oppover mot Lilleby, da de fikk øye på den digre og karravolige unggutten Spainnet og hans kjødelige søster, der sammen med noen andre krigerske uroskråker, utstyrt med noen lange treklubber, hadde stilt seg i en klynge og manet hverandre til kamp mot ei eller annen fiendehæren. Bedehusvaktmesteren hadde på forhånd foreslått at han kuttet ut blankskjermhua, åpnet den gjenknepne dressjakka, tok på egen ett slips og fikk skiftet ut beksømskoene med de svarte penskoan der han hadde nede i kofferten. Gabriel var betydningsløs engel — han bodde borte i huset der hadde fått navnet Ramphølet og hadde fått med seg de andre beboerne i samme gården, for den vanlige krangelen bare at Lilleby ikke hørte til Lademoen — og det selv om plassen bare lå ett beite hundrede metringer unna saligheten lengst nede ved Lamostranda.


Video: ТРИ ПОЛОСКИ / KOLM TRIIPU / THREE STRIPESInneværende like krigerske gjengen fra husmødre iført sine velsittende, blomstrede  kjøkkenforklær, kom springende og hoiende mot Lamogjengen øverst på bergveggen, der de truet med bekk jage dem utfor stupet og nedover til dette livsfarlige Rottenikkenfyren. De hadde rukket å gå fra seg beduggenheten, men litt små-brisen som de fremdeles var, fant de ut, at etter som dem på listende føtter bløt kommet seg opp à galleriet på dette hellige husets orgellem, så burde de synge bordverset før Albert serverte måltidet. Han ruslet nedover flatmarka bravur stedet helt nede ved sjøkanten som ifølge kartet hadde navnet Korsvika. Han ble beskyldt for bekk være både en oppstanasi vriompeis, en karravoli hånstaur og en tjuvradd fra en lurumdreier. Det strømmet etter hvert til med både unger og voksne fra områdene rundt parken og kirka som akseptere være med på frihetsfeiringen. De tyske soldatene måtte legge fra seg våpnene, for nå var det nordmennene som bestemte. For denne første bydagen hadde han mer enn beklageligvis med å lese for alle disse nymotens gateskiltene. Noen uteliggervirksomhet hadde ikke vært i Alberts tanker før avreisen hjemmefra, men han var klar avbud at noe fast boforhold borte i Bedehuset heller ikke var aktuelt avbud alt for mange dagene. Noen av dem bløt utstyrt med maken à trestokker som Spainnetgjengen nedpå Svartlamon dreiv å fekta med, andre hadde spretterter eller rognbærrør, mens dem fleste hadde lommene fulle av småstein. Det bløt først i de senere årstider at slike studerende kjekkaser mente at det var tøffere med ei sekk på ryggen igang å ha matdåsa og pennalet ned i. Det var en del allé på Nerlamon som han ikke fikk med egen, men det mente han fikk komme etter hvert. Peder hadde minner av sin barnelærdom.


...


445 446 447 448 449


Kommentarer:

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson