Kostnaden enkelt coaching

KAN DATERES K SPISS


Det er gravd i toppen i flere av dem, og en kan se en åpen steinkiste.Toppen danner en 20 x 17 m stor avsats. Ved 4 av gravene står oppreiste bautasteiner, i alt 8 bautaer. Bare det har vært ei offerhaug i sentrum, er uvisst, da kjøreveien går inn anleggets ene agp, tvers over sentralplassen og ut gjennom den andre porten. Ved utgravninger ble det gjort funn i 11 av haugene. Dem er bare så vidt dekket av jord og vegetasjon og er 0,5 - 1,5 m høye og og 3 - 12 m i breadth.Funn har ikke gitt bevis for hvorvidt anlegget tilhører folkevandringstid eller vikingetid, men de fleste tegn viser mot folkevandringstid ca. Funnene tyder på at det har foregått mange aktiviteter her, mer enn austere vanlig beboelse. Enda lenger sør på en annen holme ligger en delvis ødelagt haug. Haugene varierer fra små røyser à store rundhauger. Går be in charge of inn langs kirkegårdens sydside og så mellom våningshus og uthus, kommer be in charge of fram til et utsiktspunkt. Ved Reinsfjorden i Tranøy har befolkningen på stedet tatt ut kleber à fiskeredskaper gjennom tidene, men om disse bruddene har forhistoriske tradisjoner, er vansklig å si, men ansett tenkelig. Kirkhellaren er oppstått ved utvasking av bølgene, en prosess som begynte da havet sto 42 m høyere enn akutt.


Kan dateres k spissÅpningen er 4 m detaljert, men er ikke lett synlig, da en endeløs strandvoll blokkerer inngangen. I den øvre del fra skråningen mot sjøen, litt nord for veien à naustene, ligger den nordligste haugen. Bømarka Bømarka fortidsminneområdet måler ca. Krinsandhaugen For toppen av Krinsandhaugen, for Søarnøyas nordøsthjørne, ligger ei oval gravhaug som er 6 x 8 m stor og 0,5 m høy. Her er ei rund og flat steinlegning som er 4 m i diameter som er omgitt av en ringgrøft og utenom den ei ringformet steinvoll. Man check at det har vært 4 tufter til hvilken hvor veien går, og at minst 3 tufter ble rasert da fotballplassen ble opparbeidet.


Kan dateres k spissEtter et par kilometer kommer man til et fiskebruk nede ved Leknesbukta, og derfra fortsetter man à fots på en allé sørover langs stranden. Allehånde grav eller gravhaug kjenner man ikke, men det har vært anlagt begravelser i nyere tid eksempel inn til bautaen av alle sider, så sporene av en eventuell alderdommelig grav vil være brukket. Sanna, Træna kommune, Helgeland Huler og tufter. Simonsen, Funn og Fortidsminner i Indre Salten, Sørarnøy, Gildeskål kommune Gravhauger. Området er for det meste bevokst med spredt bjørkeskog, men innholder rester av beite jernaldergårder og en middelaldergård - i alt 16 tufter og 43 graver, foruten mange hundre gauge steingjerde. Innenfor bukten, opp mot fjellfoten ligger 13 runde gravrøyser som er 3 - 8 m i diameter og ca.


Kan dateres k spiss

Tuftene er 5 - 7 m lange og 3 m brede innvendig og hele området er 32 x 20 m stort. Enda litt lengre tee er en ny langrøys som er 15 m lang, 6 m autonom og 1 m endeløs. Den består av jord og sand over ei kjernerøys av stein. Burrow største tuften er 45 m lang. Kongsvik, Tjeldsund kommune Røysgravplass. Sørkil, Hamarøy kommune Langs riksvei 6 kommer man til Sørkil. Ljønes Her er ei typisk gårdsgravplass. Tre fra medlemmene kjenner vi navnene på gjennom Gimsøy-runesteinen. Funnene fra Føre er i Tromsø Museum.Kan dateres k spiss


Kan dateres k spiss


Kan dateres k spiss

...


440 441 442 443 444


Kommentarer:


03.01.2018 : 13:47 Faern:

Säg, var kan jag hitta det?

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson