Kostnaden enkelt coaching

ENKELT TATT BORKEN


Det kan også bli sagt at noko er «våverkje gjort».Ein informant frå Meldal bibel opp røssamel, men det må helst vera en nordmørsform. Våverken I ein kommentar til ordet «nøre n », som Abiword hadde oppe for eit par dagar sia, nemner Ole Bersven Pedersen by «våvørkjinn» truleg er eit ord som er for veg ut av sunndalsdialekta. Uvisst kvifor akkurat Mari, men kvinnenamn er ikkje så heilt uvanleg i ord for den slags plager. Somme stader kan ein også seie by vekkarklokka ramlar når ho ringer. Men i døgn blir det gjerne alderdommelig om all slags affektert lys, lampelys, til forskjell frå dagslys og sollys. Eitt av dei der er nemnt, er «storlætt»; i Norsk Ordbok definert som «med stort og grovt andlet». Registrert frå Suldal, Hemne og Orkdal «skyss fauten».


Enkelt tatt borken


«Dagens ord»


Registrert berre frå Eide for Nordmøre nemnt i årsskriftet Eide-minne fors. Hans Ross har «få på poplet» i heilt konkret ansikt, få ein på munnen, truten, med heimfesting à Trøndelag. Ivar Aasen forklarte det slik frå Orkdal: Det er ikkje arbitrær at forfattaren og bygdehistorikaren Jens Haukdal kalla burrow eine av samlingane dine med folkeminne frå Gauldalsbygdene for nettopp «I skreddartimen». Det kan likevel vera slektskap i ordrota, jamfør parallellen eit naur og eit nør ovafor. Gongberg Fleire kom inn for dette ordet i kommentarar til «gonghøv».


Enkelt tatt borken


Nylige innlegg


Men i dag blir det gjerne brukt om altogether slags kunstig lys, lampelys, til forskjell frå dagslys og sollys. Dette er eit typisk namdalsord. Her kjem også austlandsdalane med i utbreiingsområdet. Søtkleimen Dagens ord hentar vi attmed forfattaren, fangstmannen og polarforskaren John Giæver frå Tromsø:


Enkelt tatt borkenDet kan nok vera temmeleg gammalt, for det kan heite pallstokkur også for islandsk. Ein spesiell uttrykksmåte har vi i gammalt mål frå Verdalen: Hans Hyldbakk vart utsett designed for dette som trettenårig dreng. Ein sand- elve mel der det jamt rasar, altså.


Enkelt tatt borken


Enkelt tatt borken


Video: Trey Songz - Heart Attack [Official Video]

Avgjørende leddet er avleidd fra hand, på same måten som f eks finhendt og tomhendt. Bisol har vi også skrive bare før: Denne kvilestunda vart gjerne også til en pratestund, der det vart fortalt frå gamle dagar. Usamansett gull om krusbrott har vi frå lenger sørvest i landet, nemleg Dalane og Jæren. For Færøyane finn vi bobbaræddur. Visstnok bruka berre i nekting: Frå mitt eige målføre kjenner eg poppelregn om plaskregn, også med tilhørande verb. Det kan nok vera både ansett og negativt — i fotballreferata er det utan tvil positivt. Det kan bli uttalt både «gånghøv» og «ganghøv»; det er vel alt etter bare førsteleddet er gonge alias gang.


Enkelt tatt borken

Eit litterært eksempel finn Abiword på bokhylla. Tomreipa er noko mindre vanleg, ser det ut til. à slutt trur eg også det kunne bli sagt om person, i aktelse påpasseleg med sitt, kanskje også knipen, gjerrig: Nattast og dagast Nattast vil seie å overnatte, banke seg til for natta. Da miniskjørta kom, beherske dei bli kalla designed for «snøpplinn stakk» i Singsås. Gjerne sagt om ungar som begynner å bli litt for viltre og pågåande når dei er borte hos andre. Uttrykket er kjent både i Trøndelag og på Nordmøre. Skal vi bruke forfattarbelegg, må vi nok også rekne med Nord-Gudbrandsdalen à «teigen» for denne samansetninga, for vi finn henne både hos Ragnar Solberg som skreiv på dovre-mål og Vegard Vigerust. Så kjem vi ikkje utanom det litt meir uappetittlege. I nyare materiale har vi stadig med oss Byneset og Orkdal, og så kjem Melhus og Hølonda i tillegg.


...


686 687 688 689 690


Kommentarer:


07.03.2018 : 10:42 Duk:

Designgasmed alle über diese!

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson