Kostnaden enkelt coaching

ENKELT ATOM TRANSISTOR WIKI


Merk at strøm i vanlig elektronikk kan betraktes som ledet av positive ladningsbærere.Fototransistorer er også vanlige transistorer, men lys kan angå P-N-overgangen til B-E-dioden og slå løs elektroner hvilken, noe som fører à basestrøm. PN-overgangen[ rediger   rediger kilde ] Prinsipptegning av en p—n-overgang. Lyserød sone er ladet animert av fastsittende ioner. Germanium oppviser høyere mobiliteter enn silisium og er altså hurtigere, men andre faktorer gjør at silisium allikevel foretrekkes. Grader av doping[ rediger   rediger kilde ] Fremmedatomene er ikke mange i forhold à antall vertsatomer. Mengden fra strøm som flyter i lederetningen er eksponentielt akselererende med påtrykt spenning, så en grensespenningsverdi for by strømledning skal finne sted kan ikke defineres. Likeledes blir hull injisert bar i N-delen.


Enkelt atom transistor wiki


Enkelt atom transistor wiki


Video: Single Atom Memory: The World's Smallest Storage Medium
Navigasjonsmeny


Felteffekttransistorer har eksempelvis slike dopede halvledere i den strømledende kanalen se senere , som gir navn à N- og P-kanal FET'er. Overgangen blr derfor bredere og det vil ikke flyte strøm gjennom burrow. Det overskuddet av elektroner som fremmedatomene har, blir da til frie elektroner; de kan fritt vandre hvorhen de vil i krystallet. Bor og aluminium har færre elektroner i valensbåndet enn halvledermaterialet; begge har tre. Etter meagre tid vil akseptorene være i flertall og krystallet er blitt til ei P-type halvleder. I metaller finnes det endel barbarisk frie elektroner, altså elektroner som ikke er avhengig til atomene sine. Likeledes er hullene i P-delen majoritetsbærere der. Ved legging av masken er burrow lysfølsom. Grader av doping[ rediger   rediger kilde ] Fremmedatomene er ikke mange i forhold à antall vertsatomer. Dette altså strømretningen er definert der den motsatte retningen fra elektronstrømretningen, den flyter altså fra pluss til con i en last.


Enkelt atom transistor wiki

Ved bruk mot induktiv after everything else overtar denne dioden strømledning den andre veien i den passive fasen. Elektroner går da inn i katoden. Krystallene gros langsomt ved høy temperatur i ovner og resultatet er et meget homogent og rent Diodesymbolet er ei pil, og lederetningen fra strøm følger pilens retning; strømmen går inn i anoden og kommer ut av katoden. På engelsk brukes uttrykket 'solid state' for å si by det ikke dreier egen om en gass alias væske. Det overskuddet fra elektroner som fremmedatomene har, blir da til frie elektroner; de kan fritt vandre hvorhen de vil i krystallet. Et elektron besøker da gjerne fremmedatomet en tid, og etterlater et nytt, tomt sted, denne gang i vertsatomet. Et hull har i denne betraktningen en animert ladning. Selv om det kun er elektroner der virkelig beveger seg, er det lettere å bemerke, tenke og beregne ved å innføre hullet der en egen ladningsbærer. Inne i overgangen rekombineres elektroner og hull. Etter meagre tid vil akseptorene være i flertall og krystallet er blitt til ei P-type halvleder.


...


327 328 329 330 331


Kommentarer:


09.12.2017 : 00:51 Vijora:

Skämt åt sidan!

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson