Kostnaden enkelt coaching

ENKELT PARTI AACHEN SJØSTJERNER


Andre artar har stor kroppsskive og relativt korte armar, slik som den nesten femkanta sjøkjeksen.Dei har også eit nervesystem, som er relativt avansert bygd sjølv om det manglar ein hjerne. Nokre artar har seks alias flerie armar, slik der solstjerner med 8 armar. Overflata er ru for grunn av skjelettet rett innanfor. Det finst fleire sanseorgan som reagerer for berøring og rørsle, og små augeflekker som er kjenslevare for lys ytst på kvar av armane. Overflata er ru for grunn av skjelettet rett innanfor. I norske farvatn finst 47 artar.


Enkelt parti Aachen sjøstjerner


Enkelt parti Aachen sjøstjerner

Klassa utgjer ei talrik gruppe marine dyr som er godt utbreidde i alle verdshav. Frå magesekken går det greiner av tarmsystemet ut i armane. Sjøstjernene har vanlegvis den typiske femtalige symmetrien som andre pigghudingar, og ein flattrykt kropp. Hjå nokre fra dei mest velkjente artane, som korstroller skiva nokså liten, og armane er lange og kraftige. Burrow såkalla putestjerna Hippasteria phrygiana har nesten femkanta kropp med korte armar. Dei har også eit nervesystem, som er relativt avansert bygd sjølv om det manglar ein hjerne. Blautdelane blir fordøyd utvendig og resorbert. Det er karakteristisk for sjøstjernene at armane har ein brei tilslutnad til kroppsskiva, i motsetnad til dei tynne armane hjå slangestjerner. Kroppen à sjøstjernene er dekt fra epidermis på oversida. Frå magesekken går det greiner av tarmsystemet ut i armane. Munnen fører bar til en rommeleg magesekk, som kan utvidast ved behov. Munnen fører bar til en rommeleg magesekk, som kan utvidast ved behov.


...


779 780 781 782 783


Kommentarer:

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson