Kostnaden enkelt coaching

ENKELTVIS WUPPERTAL


Breve -som postbudene allerede straks kunne se eller vidste om, at de ville være uanbringelige, fordi adressaten var ubekendt- blev returneret.Her skulle jeg møde samtidig med stationsforstanderen, der havde morgenvagten. Når tjenesten begyndte allerede på et så tidligt tidspunkt, var det fordi dagens første tog -der kom fra Kalundborg- skulle ankomme kl. Hvem denne "Larsen" er, vides pt. Hertil kom, by han var med, når der ankom -og blev rangeret med- godstog. Svebølle- ligger da også ei par kilometer væk, og der ligger også byens kirke.


Navigation


Dem praktiske rammer var således afklaret inden påbegyndelsen af tjenesten på stationen. Bare de dér sagde god herfor, og -med navn- kvitterede for afmeldingen, beherske vi lade toget afgå. Eleven skulle sandelig ikke komme forsent på arbejde --  To vækkeure af den dengang almindelige standardtype. Som allerede nævnt, bløt der til dagligt animate DSB-ansatte på stationen: Så mon ikke det nu kunne være passende med en beskrivelse af stationen i almindelighed, og måske også lidt om dem ansatte. Disse 4½ mand aflønnedes dog af postvæsenet.

Svebølle station 1874 - 2000.


Ligeledes blev der foretaget omadresseringer af breve til borgere, der enten var flyttet eller blot var forbigående bortrejst. Rejsen måtte allerede ske fredag, fordi burrow egentlige tjeneste -i mit tilfælde- skulle begynde lørdag morgen d. Stationsforstanderen, ei trafikekspedient, en DSB-ansat postekspedient, og en rejsegodsmand. Når toget var ankommet à Svebølle, meldte vi ankomst Tilbagemelding til Værslev, medens vi på tilsvarende angrepsmåte afmeldte toget videre à den anden nabostation mod Københavndvs.


I mellemtiden var stationens animate landpostbude begyndt at indfinde sig. Som nybegyndt fik jeg, af forstanderen, besked om at gå rundt og åbne samtlige skuffer og skabe, for derved at få et overblik over, hvad de indeholdt. Det var en ældre ekstraarbejder, Emil Christoffersen? Alt i alt en hektisk start på en døgn, og ikke mindst igang en elev, der netop var begyndt. Tiden må vise, om oplysningerne kan fremskaffes ad anden vej. Hertil kom, at han var med, når hvilken ankom -og blev rangeret med- godstog. Ligeledes blev der foretaget omadresseringer af breve til borgere, hvilken enten var flyttet alias blot var midlertidig bortrejst.


Her blev der truffet aftale om spisning morgen, aperitiff og aften. Samtidig med opsorteringen var der der regel også en andel småting, der skulle ordnes. Hvem denne "Larsen" er, vides pt. Når toget herefter var nået à Jyderup, tilbagemeldte de à Svebølle. Så mon ikke det nu kunne være passende med en angivelse af stationen i almindelighed, og måske også lidt om de ansatte. Ligeledes blev der foretaget omadresseringer af breve til borgere, der enten var flyttet eller blot var forbigående bortrejst.


Når tjenesten begyndte allerede for et så tidligt tidspunkt, var det fordi dagens første tog -der kom fra Kalundborg- skulle komme kl. Breve -som postbudene allerede straks kunne avsløre eller vidste om, by de ville være uanbringelige, fordi adressaten var ubekendt- blev returneret. Hvad er nødvendigt for forståelsen af dette og hint, måske blot en ganske lille ting. Her skulle ego møde samtidig med stationsforstanderen, der havde morgenvagten. Det var unægtelig mange ting af forskellig art, blanketter, journaler, stempler, og hvad ved jeg. Det bløt en ældre ekstraarbejder, Emil Christoffersen? Byen bestod dengang af en stationsby med en kro, en større købmandsgård, en brugsforening, ei mejeri, en del småforretninger, et stort vognmandsfirma lidt udenfor byen det eksisterer i øvrigt endnu, og er blevet endnu større samt ikke mindst ca. Svebølle station, med H. Disse 4½ mand aflønnedes dog af postvæsenet.
Eleven skulle sandelig ikke ankomme forsent på arbejde --  To vækkeure af burrow dengang almindelige standardtype. Dermed var ekspeditionen overstået designed for dette togs vedkommende, og vi kunne vente for første tog fra København, der medbragte hovedparten af dagens post samt alle hovedstadsaviserne. Svebølle station, med H. Det samme gjaldt i øvrigt de mange forskellige ugeblade og månedsmagasiner. Bjergsted Kommunes Lokalhistoriske Bibliotek. Hvem denne "Larsen" er, vides pt. Samtidig med os forstanderen og eleven begyndte også en anden af stationens -normalt- animate ansatte. Som nybegyndt fik jeg, af forstanderen, besked om at gå rundt og åbne samtlige skuffer og skabe, for derved at få et overblik over, hvad de indeholdt. I en lille sidebygning til forretningen, var hvilken et mindre lokale, hvor der var et bule for byens ungkarle. Byen bestod dengang af ei stationsby med en bule, en større købmandsgård, ei brugsforening, et mejeri, ei del småforretninger, et stort vognmandsfirma lidt udenfor byen det eksisterer i øvrigt endnu, og er blevet endnu større samt ikke mindst ca. Da det var aftalt, gik turen videre til byens lille viktualieforretning, lige overfor stationen. Der var nu ei par travle timers alder forude med sortering af posten.


...


1273 1274 1275 1276 1277


Kommentarer:


06.02.2019 : 01:01 Zolobei:

Mir scheint es die ausgezeichnete Idee

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson