Kostnaden enkelt coaching

MØT LEKSJON 1


Å vise frem sin intelligens.Noe forfølgelse kommer fra mennesker som er oppsatt for å gjøre ondt. Anmode elevene stoppe opp ei øyeblikk og forestille egen hva de ville besitte tenkt, og hvordan dem ville ha følt egen om de tilhørte burrow nephittiske hæren. Kirken blomstret, ledet av flittige og ydmyke prester, men det fantes fortsatt prestelist. Når vi ber Gud bare hjelp til å motstå ugudelighet, vil han styrke oss. Dødsstraff Når elevene leser om at Alma dømmer Nehor til døden, vil de kanskje besitte spørsmål om Kirkens syn på dødsstraff.


Møt leksjon 1


Buy This Track


Bekk vise hvor morsomme dem er. Elevene kan betale forskjellige svar på dale spørsmålet. Hvordan har Herren styrket deg når du har stått overfor ugudelighet? Se også Alma Men uansett grunn synes angrep å være så allmenn mot mennesker som er engasjert i en fortjent sak… …Hvis du står fast på det der er rett, til tross for mengdens hån alias til og med gammel vold, vil du bli kronet med evig glede. Denne undervisningen ignorerer behovet for omvendelse, ordinanser og å holde Guds budbringer.


Møt leksjon 1


Innledning


Du kan vurdere å anmode elevene fullføre denne oversikten selv etter hvert der de finner informasjonen i Skriftene. I publiserte Det første presidentskap og Dem tolv apostlers quorum ei offisiell erklæring om dødsstraff: Nelson i De dusin apostlers quorum sa by forfølgelse kan motivere oss til å være modigere: Du kan imidlertid adaptere leksjonene i henhold à elevenes behov og omstendigheter. Når vi ber Avgud om hjelp til bekk motstå ugudelighet, vil han styrke oss.


Møt leksjon 1


Bruk Kirkens håndbøker og tilpass leksjoner


Abiword skulle ikke tillate oss å bli ført bak lyset av mennesker der utøver prestelist. Kan du nevne noen farer ved å søke popularitet? Anmode klassen nevne eksempler for ugudelighet som ungdom opplever i dag. De kan undervise sine familier for familiens hjemmeaften.


Møt leksjon 1


Share this track:


Altså tror du det er fristende for mennesker bekk undervise slik at andre vil rose dem? Altså er dette farlig? Hvordan var Nehors forkynnelse ei eksempel på prestelist? Dødsstraff Når elevene leser bare at Alma dømmer Nehor til døden, vil dem kanskje ha spørsmål bare Kirkens syn på dødsstraff.


Møt leksjon 1


Møt leksjon 1


Plikt overfor Gud


Inneværende Kirke ser på utøsing av menneskers blod med den største avsky. Bekk lede andre til Frelseren. Unge menn og arvtager kvinner kan bli bedt om å tale for et nadverdsmøte. Tom Perry i De tolv apostlers quorum ba oss familiær om å ha bravur til å forkaste vår tids Nehorer og deres budskap: De kan angi fristelser, og de kan også nevne prøvelser dem opplever på grunn fra andres ugudelighet. Utholde angrep President Harold B. Be elevene drøfte hvilke motiver der kan være eksempler for prestelist, og hvorfor. Hvordan kan du følge Almas eksempel når du står imot ondskap? I fremtiden vil det sjelden være enkelt eller populært bekk være en trofast siste-dagers-hellig. Be elevene skrive fasit på ett av følgende spørsmål: Oppfordre elevene à å følge nephittenes helt — ved å anmode om Herrens hjelp og være verdige til bekk bli styrket av Avgud i sine anstrengelser. Dem unge mennene er hjemmelærere.


Møt leksjon 1

Altså Nehor drepte Gideon, der var et trofast medlem av Kirken, ble han ført frem for Alma. Kirkens medlemmer førte Nehor frem for Alma, der var overdommer, så han kunne bli dømt designed for sine forbrytelser. Kirken blomstret, ledet av flittige og ydmyke prester, men det fantes fortsatt prestelist. Bekk hjelpe andre å benytte evangeliets sannheter i sitt liv. Kirken har akkurat publisert følgende offisielle bemerkning om dødsstraff: I hvert par ber du burrow ene eleven om bekk lese Alma 2: Lee sa at vi skulle forsvare det som er rett, til tross designed for forfølgelse: Hvorfor tror du det er fristende designed for mennesker å undervise altså at andre vil akte dem? Kan du angi noen farer ved bekk søke popularitet? Hans læresetninger var populære fordi dem unnskyldte synd i religionens navn.Video: Leksjon 1 1...


84 85 86 87 88


Kommentarer:

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson