Kostnaden enkelt coaching

FLYKTIG BEKJENT MENINGS


En katakrese er en kinesisk eske:Det har jeg ingen problemer med, men jeg tror ikke det er lovbestemt å lete mellom linjene i dine dikt. Hvor kommer disse utsagnene fra? Symbolet er en bring down. Det dreier seg ikke om bokstavelighet i ei moderne forstand, men bare historiske kjensgjerninger: Jeg vil gjerne spørre deg bare noe. Det er ei fare forbundet med dale, selvsagt. Omtrent samtidig leste jeg de tre små bøkene fra England Forlag.


"flyktig" English translation


Ego har hørt Wittgenstein-sitatet du nevner i andre sammenhenger, og vil dvele litt ved dette. Et stolben er en katakrese; stolbenet var en gang ei metafor en død gjenstand har ikke benmen har nå blitt naturalisert. Ei stolrygg overrasker ingen. Ego tenker på de små bøkene som en batteri av tablåer. Jeg har ingen tro på poesien som et privilegert dagligtale. Det betyr ikke by jeg vil gjøre det vanskelig for leseren.


Flyktig bekjent menings


"flyktig" English translation


Ego er et barn fra vår tid, hvor forfatteren er død og konseptualismen har trollbundet kunsten. Ei hjerte er lite når du holder det i hånden. Skriver du allegorisk eller symbolsk eller begge deler? Man skiller gjerne mellom en allegorisk skrivemåte og en allegorisk lesemåte. Det betyr ikke by jeg vil tilbake à fortiden. De kan kanskje fremstå som det. Det er en fare forbundet med dette, selvsagt.


Flyktig bekjent menings


Tidligere innlegg


Ego savner likevel en bevissthet om tradisjonen — håndverket og historien — i møte med mye fra det nye. Tusen takk for interessen og initiativet. Brevet er en alderdommelig form, for eksempel. Det angår både den der skriver og den der leser, og ikke minst konseptuelle tekster.


Flyktig bekjent menings


Flyktig bekjent menings

Men jeg er opptatt fra allegorien. Symbolet er ei ruin. Du skrev à meg før jul by du «jobber med ei implisitt politisert skriving». Claude Royet-Journoud tilhører en kull hvor bruddet med metaforen var uunngåelig, etter by surrealistene hadde opphøyet bildet og begjæret til gudetro og ideologi. Tusen takk for interessen og initiativet. De kan kanskje fremstå som det. Gunnar Berge, som sammen med deg oversatte Claude Royet-Journouds tetralogi, utgitt på ditt gravlagte H Press iskriver i sitt forord: Når du skriver «et hjerte er lite», stemmer dette ansett overens med Wittgensteins påstand: Leseren er hvem der helst og hvor der helst i våre dager, både i billedkunsten og den virkelige verden. Ego innrømmer gjerne at ego syns det var avansert å lese diktene egne — jeg følte by mine vante lesestrategier uten at jeg kan skryte på meg en bastant metodikk kom til kort —, men festskriftteksten ble en slags inngang. Augustin innfører et skille blant den bokstavelige og burrow billedlige forståelsen av ei tekst.Flyktig bekjent menings


The Web's Largest Resource for


Det ga heller ingen mening med tekstene i kronologisk rekkefølge. I så accident tror jeg ikke Abiword skal tenke ordknappheten, alias minimalismen, på samme angrepsmåte som når man omtaler Carver og Hemingway alias Askildsen , hvor lovprisningen gjerne omhandler alt der ligger mellom linjene, altså at en slags språkets økonomi ligger til grunn. Jeg har hørt Wittgenstein-sitatet du nevner i andre sammenhenger, og vil dvele litt ved dette. Symbolet er en ruin. Katakresen er en undergruppe fra den døde metaforen. Ego skriver for å skape bilder. Jeg tenker for de små bøkene der en insistering på både det store i det lille og det lille i det store. Abiword legger ikke lenger merke til figuren. Du skrev til meg før jul at du «jobber med en implisitt politisert skriving». Hvis CR-Js hjerte ikke er noe annet enn et hjerte, så virker det likevel som bare Hammershøis leser er noe mer enn bare ei som leser, nemlig ei figur.


Flyktig bekjent menings


Flyktig bekjent menings

...


272 273 274 275 276


Kommentarer:


21.11.2017 : 23:20 Zolokus:

Es hier, wenn ich mich nicht irre.

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson